BRØNNUM CARE

Går du og din virksomhed
med ‘grønne tanker’,
kan I her blive klogere på,
hvordan Jeres energi- som
miljøregnskab kommer til
at se bedre ud.

Brønnum Care – Vi gør det lettere at vælge det mest miljø- og energivenlige udstyr til storkøkkener

Overalt står bæredygtighed højt på agendaen, og det flyder med forskellige begreber og definitioner af såkaldte grønne løsninger. I en branche uden gældende standarder er vi hos Brønnum bevidste om, at det ikke altid er nemt for vores kunder at navigere i forhold til spørgsmål om bæredygtighed i fremtiden.

Midt i denne kompleksitet påtager vi os som leverandør af produkter til storkøkkener ansvaret for ​at guide vores kunder i retningen af mere miljøvenlige og energieffektive løsninger. Vores overordnede mål er at være en pålidelig partner, der gør det lettere for vores kunder at træffe informerede valg om energieffektivitet i deres storkøkkener.

Udover at levere produkter er vi også engagerede i at vejlede vores kunder i den mest energieffektive brug af udstyret. Vi deler bedste praksis og tilbyder træning for at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres investeringer samt optimering af energiforbrug og reducere deres miljøpåvirkning.

Vi kalder det Brønnum Care.

 

Med Brønnum Care hjælper vi vores kunder inden for fem specifikke områder:

  • Brønnum Care-mærkning af miljø- og energivenlige produkter, som er underbygget af informationer fra producenterne.

  • Energiberegning af maskiner og produktionsudstyr giver vejledende overslag om et produkts årlige energiforbrug.

  • Bortskaffelse af maskiner og produktionsudstyr sikrer korrekt sortering af løsdele og minimal miljøbelastning.

  • Service og vedligehold sikrer den bedst mulige energieffektivitet og de laveste driftsomkostninger.

  • Praktiske tips til energieffektive køkkenprocedurer er tilgængelige online og indgår som en integreret del af Food Lab.

 

Mærkning af produkter

Vores Brønnum Care mærkning betyder at produkterne er miljø- og energivenlige med underbyggede informationer fra producenterne. I valget af råmaterialer eller produktionsmetode er miljø- og bæredygtighed målrettet tænkt ind i produktet. Det kan være produkter med en klar tanke om genanvendelse og recirkulering, hvor der spares på energi, vand, CO2, eller produkter med en lang levetid/holdbarhed. Det kan også være produkter der via deres idé og funktion ændrer traditionelle måder at tænke på, f.eks. glas i polycarbonat i stedet for det traditionelle glas eller genbrugsmaterialer fremfor for nye råstoffer.

Skift kogebord og brug 82% mindre energi
med et mere energivenligt kogebord

Energieffektive løsninger her

Spar penge, mens priserne på madolie eksploderer

Energieffektive løsninger her

Opnå en energibesparelse på op til 50% i opvasken 

Energieffektive løsninger her

ET LEVENDE
MADVÆRKSTED

Velkommen til Food Lab!
Vi er den gastronomiske del af Brønnums
rådgivningsforretning. En service som
kan understøtte hele fødevareindustrien.
Vi tilbyder gennemarbejdet koncept og
udviklingsrådgivning inden for stort set alle
grene af fødevarebranchen.
Gastronomisk rådgivning
Med Food Lab som partner og rådgiver får du
en samarbejdspartner med bred erfaring. Vi
tilbyder ydelser inden for forretningsudvikling,
konceptopbygning og produktudvikling.

Læs mere her om  hvordan vi hjælper dig HER

VI BYGGER
HUSE AF DINE
ØDELAGTE
TALLERKNER

Brønnum kan nu tilbyde at modtage al form for
keramisk affald til recirkulation.
Vi har indgået en aftale med en producent af
betonelementer, som genbruger det keramiske
materiale, porcelæn, keramik, stentøj m.m. i
deres produktion, hvor det bliver blandet med de
råstoffer som i øvrigt indgår til produktionen af
de pågældende betonelementer.


SE HER HVORDAN VI HJÆLPER DIG

Se også vores Brønnum Care brochure her