Det grønne affald fylder godt i affaldscontainerne, men også her er det muligt at vælge en anden løsning end at smide kartoffelskrællerne ud sammen med mælkekartoner og andet affald.

Med en madkværn, der kan placeres forskellige steder i køkkenet, omdannes madaffaldet til bio-brændsel, og der bruges samtidig mindre Co2 til transport af affaldet.

En kompostkværn er en anden mulighed, og er ideel, hvis man har højbede eller køkkenhave, hvor man selv kan bruge komposten til forbedring af jorden.

Her sker komposteringen ved hjælp af mikro-
organismer, varme og friktion. På 24-48 timer omdanner den organisk affald til kompost.

Mange gartnere kalder kompost for ”det sorte guld”, og kompost er da også ideelt at tilsætte jorden, fordi det forbedrer jordens struktur, øger planternes sundhed og formindsker ukrudt.

Der er mange fordele for både dig,
naturen og miljøet ved kompostering af affald:

  • Reduceret affaldsmængder til forbrænding

  • Reduceret transport af affald på vejene

  • Behovet for opbevaring af organisk- og animalsk affald elimineres

  • Næringsstofferne i affaldet sendes tilbage i det lokale kredsløb, prima gødning - en gødning, der gavner miljøet og ikke har kunstgødningens ulemper

ET LEVENDE
MADVÆRKSTED

Velkommen til Food Lab!
Vi er den gastronomiske del af Brønnums
rådgivningsforretning. En service som
kan understøtte hele fødevareindustrien.
Vi tilbyder gennemarbejdet koncept og
udviklingsrådgivning inden for stort set alle
grene af fødevarebranchen.
Gastronomisk rådgivning
Med Food Lab som partner og rådgiver får du
en samarbejdspartner med bred erfaring. Vi
tilbyder ydelser inden for forretningsudvikling,
konceptopbygning og produktudvikling.

Læs mere her om  hvordan vi hjælper dig