Miljøpolitik

Brønnum er en af Danmarks største virksomheder indenfor storkøkkenbranchen

og leverer maskiner udstyr m.m. til kantiner, hoteller, hospitaler, plejehjem m.m.. Vi leverer kundetilpassede løsninger.

Vision:
Vi skal være den mest professionelle storkøkkenleverandør i Danmark. Dette søger vi at nå ved hele tiden at udvikle os, være foran og være innovative omkring rationelle løsninger og nye produkter før vores konkurrenter. Vi vil sikre en grøn tankegang i hele virksomheden.

Mission:
Oluf Brønnum & Co. A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen inden for miljøområdet. Vi vil levere produkter med den højeste effektivitet og den laveste miljømæssige belastning. Vi vil levere rådgivning indenfor design, udstyr, produkters leve- og oppetid samt produkters miljøpåvirkning.
 
Vi lægger vægt på:
· At der løbende tages hensyn til miljøpåvirkninger ved virksomhedens drift.
· At minimere spild og øge genanvendelse
· At reducere vores energiforbrug ved:
     - Opvarmning af vores bygninger
     - El-forbrug i administration og lager
     - Transport
· At udvælge leverandører, der lever op til vores miljøkrav
 
Vi forbedrer løbende vores ydelser for at beskytte miljøet, herunder forebygge forurening.
 
Vi overholder gældende miljølovgivning og andre aftaler.
 
Politikken og vores ledelsessystem gælder for alle vores medarbejdere, der er forpligtet til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at forbedre ledelsessystemets effektivitet.

Brønnum er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015

 
Brønnum highlights  

Steelite porcelæn

Vi er eneforhandler på verdens eneste porcelænsproducent, der genbruger 99,6 % af deres spildmateriale fra produktionen.

Genbrugsglas

Vi har fokus på trenden omkring genbrugsglas og vores leverandører af glas har stort fokus på produktudvikling hvor miljøbelastning minimeres i design, pakning og mængden af genbrug.  

‘Total Cost of Ownership’-beregninger (TCO)

Vi opfordrer vores kunder til en kalkulation af TCO i forbindelse med deres maskinindkøb hos os, således omkostninger og miljøpåvirkningen i hele produktets livscyklus medtages i overvejelserne. Formålet er at vejlede og motivere kunderne til at købe mest miljørigtigt.

Emballering til transport

Vi bruger papemballage dokumenteret uden tungmetaller og med højest mulig genbrugsprocent, og vores bobleplast omkring varerne under transport er af biologisk nedbrydeligt materiale.