CSR & MILJØPOLITIK

 

Brønnum er en af Danmarks største virksomheder indenfor storkøkken branchen. 
Her leverer vi maskiner, udstyr m.m. til kantiner, hoteller, hospitaler og  plejehjem m.m. 
Vi leverer kundetilpassede løsninger.

Vision
Vi skal være den mest professionelle storkøkkenleverandør i Danmark. Dette søger vi at nå ved hele tiden at udvikle os, være foran og være innovative omkring rationelle løsninger og nye produkter før vores konkurrenter. Vi vil sikre en grøn tankegang i hele virksomheden.

Mission
Oluf Brønnum & Co. A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der er på forkant med udviklingen inden for miljøområdet. Vi vil levere produkter med den højeste effektivitet og den laveste miljømæssige belastning. Vi vil levere rådgivning indenfor design, udstyr, produkters leve- og oppetid samt produkters miljøpåvirkning.
 
Vi lægger vægt på
· At der løbende tages hensyn til miljøpåvirkninger ved virksomhedens drift.
· At minimere spild og øge genanvendelse
· At reducere vores energiforbrug ved:
     - Opvarmning af vores bygninger
     - El-forbrug i administration og lager
     - Transport
·At udvælge leverandører, der lever op til vores miljøkrav
·Vi forbedrer løbende vores ydelser for at beskytte miljøet, herunder forebygge forurening.
·Vi overholder gældende miljølovgivning og andre aftaler.
 Politikken og vores ledelsessystem gælder for alle vores medarbejdere, der er forpligtet til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at forbedre ledelsessystemets effektivitet.

Brønnum er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015

BRØNNUM CARE

Overalt står bæredygtighed højt på agendaen,
og det flyder med forskellige begreber og
definitioner af såkaldte grønne løsninger. Midt i
denne kompleksitet tager vi som leverandør af
produkter til storkøkkener ansvar for at vejlede
vores kunder i miljø- og energivenlige produkter
samt den mest energieffektive brug af udstyret

 

KNAP

TRANSPORT

Transport er en stor miljøbelastning, også hos Brønnum, vi har blandt andet reduceret miljøbelastningen ved transport ved at øge andelen af varer, der leveres direkte til kunden i stedet for, at de ryger omkring Brønnums lager først.

BORTSKAFFELSE

Læs mere her

EMBALLAGE

Vi bruger papemballage dokumenteret uden tungmetaller og med højest mulig genbrugsprocent, og vores bobleplast omkring varerne under transport er af biologisk nedbrydeligt materiale.